Aktualności więcej

W dniu 23.01.2014 r. zapadł ważny wyrok WSA w Poznaniu (I SA/Po 653/13) dla podatników niebędących przedsiębiorcami i posiadających nieruchomości gruntowe, które są następnie oddawane w dzierżawę.

więcej
Dane kontaktowe
Tel. 695 100 250